Basel Accord

  Basel Accord là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Basel Accord - Definition Basel Accord - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thỏa ước Basel
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Basel Accord là gì?

  Một bộ các thỏa ước do uỷ ban Quản chế ngân hàng Basel (BCBS) ban hành, đưa ra các đề xuất về các quy định ngân hàng liên quan đến rủi ro vốn, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Mục đích của các hiệp định là đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có đủ vốn trong tài khoản để đáp ứng các nghĩa vụ và hấp thụ các khoản lỗ bất ngờ.
  • Basel Accord là Thỏa ước Basel.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Basel Accord nghĩa là Thỏa ước Basel.
  Hiệp định Basel đầu tiên, được gọi là Basel I, được ban hành năm 1988 và tập trung vào sự an toàn vốn của các tổ chức tài chính. Rủi ro an toàn vốn, (rủi ro mà một tổ chức tài chính sẽ bị tổn thất nếu thua lỗ bất ngờ), phân loại tài sản của tổ chức tài chính thành năm loại rủi ro (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Các ngân hàng hoạt động quốc tế được yêu cầu có hệ số rủi ro từ 8% trở xuống.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Basel Accord

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Basel Accord là gì? (hay Thỏa ước Basel nghĩa là gì?) Định nghĩa Basel Accord là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basel Accord / Thỏa ước Basel. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây