Barra Risk Factor Analysis

  Barra Risk Factor Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Barra Risk Factor Analysis - Definition Barra Risk Factor Analysis - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Barra Risk Factor Analysis là gì?

  Một mô hình đa nhân tố được tạo bởi Tập đoàn Barra, được sử dụng để đo lường toàn bộ rủi ro liên quan đến bảo mật liên quan đến thị trường. Phân tích nhân tố rủi ro Barra kết hợp hơn 40 số liệu dữ liệu bao gồm: tăng trưởng thu nhập, doanh thu cổ phần và tỷ lệ nợ cao cấp. Sau đó mô hình đo lường các yếu tố rủi ro liên quan đến ba thành phần chính: rủi ro ngành, rủi ro do tiếp xúc với các chủ đề đầu tư khác nhau và rủi ro cụ thể cho từng công ty.
  • Barra Risk Factor Analysis là Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Barra Risk Factor Analysis nghĩa là Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra.
  Mô hình Phân tích Yếu tố Rủi ro Barra đo lường rủi ro tương đối của bảo mật với một số rủi ro giá trị (VaR) duy nhất. Con số này đại diện cho thứ hạng phần trăm trong khoảng từ 0 đến 100, với 0 là ít biến động nhất và 100 là biến động nhất, liên quan đến thị trường Hoa Kỳ. Chẳng hạn, một chứng khoán có số rủi ro giá trị là 80 được tính toán để có mức độ biến động giá lớn hơn 80% chứng khoán trên thị trường và khu vực cụ thể của nó.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Barra Risk Factor Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Barra Risk Factor Analysis là gì? (hay Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra nghĩa là gì?) Định nghĩa Barra Risk Factor Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Barra Risk Factor Analysis / Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây