Bargaining Theory Of Wages

  Bargaining Theory Of Wages là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bargaining Theory Of Wages - Definition Bargaining Theory Of Wages - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lý Thuyết Thương Lượng Về Tiền Công; Lý Thuyết Mặc Cả Về Tiền Công
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Bargaining Theory Of Wages là gì?

  Tiền công được cố định trong một quá trình thương lượng tập thể, một sự dàn xếp về mặt cơ chế so với quá trình điều chỉnh cung cầu chính thống. Lý thuyết thương lượng về tiền công chỉ những mô hình của quá trình thương lượng áp dụng cho mối quan hệ của sự quản lý của công đoàn vượt ra ngoài mô hình ĐỘC QUYỀN SONG PHƯƠNG, trong đó kết quả cuối cùng của thương lượng vẫn còn mơ hồ, để rút ra một giải pháp rõ ràng.Xem STRIKES, WAGE THEORY.
  • Bargaining Theory Of Wages là Lý Thuyết Thương Lượng Về Tiền Công; Lý Thuyết Mặc Cả Về Tiền Công.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Bargaining Theory Of Wages

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Bargaining Theory Of Wages là gì? (hay Lý Thuyết Thương Lượng Về Tiền Công; Lý Thuyết Mặc Cả Về Tiền Công nghĩa là gì?) Định nghĩa Bargaining Theory Of Wages là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bargaining Theory Of Wages / Lý Thuyết Thương Lượng Về Tiền Công; Lý Thuyết Mặc Cả Về Tiền Công. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây