Banking and Securities Industry Committee (BASIC)

  Banking and Securities Industry Committee (BASIC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Banking and Securities Industry Committee (BASIC) - Definition Banking and Securities Industry Committee (BASIC) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ủy Ban Ngành Ngân Hàng Và Tài Chính (BASIC)
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt BASIC

  Định nghĩa - Khái niệm

  Banking and Securities Industry Committee (BASIC) là gì?

  Ủy ban công nghiệp chứng khoán và ngân hàng (BASIC) được thành lập vào năm 1970 để tiêu chuẩn hóa, tự động hóa và hợp lý hóa việc xử lý các chứng chỉ và quyền chọn cổ phiếu. Ủy ban này đã cố gắng duy trì các quy tắc và quy định thống nhất liên quan đến giao dịch và thanh toán chứng khoán. Ủy ban công nghiệp ngân hàng và chứng khoán đã cố gắng giảm việc trao đổi vật chất chứng chỉ cổ phiếu khi chuyển quyền sở hữu. Những nỗ lực của nó đã lên đến đỉnh điểm trong việc thành lập công ty ủy thác lưu ký.

  • Banking and Securities Industry Committee (BASIC) là Ủy Ban Ngành Ngân Hàng Và Tài Chính (BASIC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Banking and Securities Industry Committee (BASIC) nghĩa là Ủy Ban Ngành Ngân Hàng Và Tài Chính (BASIC).

  Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD), Hiệp hội nhà thanh toán bù trừ New York, sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và các sàn giao dịch chứng khoán lớn đã hợp tác thành lập BASIC để giải quyết cuộc khủng hoảng thủ tục giấy tờ trong ngành chứng khoán do thị trường tăng giá cuối cùng.

  Vào cuối những năm 1960, nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên. Vào thời điểm đó, giao dịch liên quan đến việc mua bán vật lý chứng chỉ cổ phiếu. Kết quả của những mức cao giao dịch này – tại một thời điểm trong cuộc khủng hoảng giấy tờ, có tám triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày – có một lượng lớn thủ tục giấy tờ liên quan. Các nhà đầu tư cần một cách để hợp lý hóa quy trình và làm cho nó hiệu quả hơn.

  Năm 1973, Ủy ban công nghiệp chứng khoán và ngân hàng thành lập công ty tín thác lưu ký (DTC), đặt tại thành phố New York. DTC là thành viên của cục dự trữ Liên bang và được đăng ký với ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC). Sau khi hợp nhất với các công ty bù trừ chứng khoán khác, vào năm 1999, công ty ủy thác lưu ký trở thành công ty con của công ty ủy thác lưu ký và xóa nợ (DTCC). Ngày nay, DTC là một trong những kho lưu ký lớn nhất trên thế giới và phục vụ một số chức năng khác nhau với tư cách là người giám sát hệ thống tài chính.

  Definition: The Banking and Securities Industry Committee (BASIC) was established in 1970 to standardize, automate, and streamline the processing of stock certificates and options. This committee sought to uphold uniform rules and regulations regarding the trading and settlement of securities. The Banking and Securities Industry Committee attempted to reduce the physical exchange of stock certificates when transferring ownership. Its efforts culminated in the creation of the Depository Trust Company.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Banking and Securities Industry Committee (BASIC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Banking and Securities Industry Committee (BASIC) là gì? (hay Ủy Ban Ngành Ngân Hàng Và Tài Chính (BASIC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Banking and Securities Industry Committee (BASIC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Banking and Securities Industry Committee (BASIC) / Ủy Ban Ngành Ngân Hàng Và Tài Chính (BASIC). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây