Bank Comfort Letter – BCL

  Bank Comfort Letter – BCL là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bank Comfort Letter – BCL - Definition Bank Comfort Letter – BCL - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thư Ưng Thuận Của Ngân Hàng
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt BCL

  Định nghĩa - Khái niệm

  Bank Comfort Letter – BCL là gì?

  Một thư được viết và gửi bởi Ngân hàng thay mặt cho khách hàng, chứng thực số dư tài khoản hiện tại và tình trạng tốt của chủ tài khoản.

  • Bank Comfort Letter – BCL là Thư Ưng Thuận Của Ngân Hàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Bank Comfort Letter – BCL nghĩa là Thư Ưng Thuận Của Ngân Hàng.

  BCL này là một thông điệp nhanh chóng xác nhận được phát hành bởi một ngân hàng để đảm bảo khả năng tài chính của người mua để kết thúc thỏa thuận thương mại.
  Tìm kiếm Thư thoải mái của Ngân hàng để chứng minh khả năng tài chính của bạn để mua hàng hóa số lượng lớn.

   

  Definition: A letter written and sent by the Bank on behalf of the customer, certifying the current account balance and the good condition of the account holder.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Bank Comfort Letter – BCL

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Bank Comfort Letter – BCL là gì? (hay Thư Ưng Thuận Của Ngân Hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Bank Comfort Letter – BCL là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bank Comfort Letter – BCL / Thư Ưng Thuận Của Ngân Hàng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây