Balance Of Payments Approach To Exchange Rate – BOP

  Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP - Definition Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Ghi Chép Phản Ánh Cung Cầu Ngoại Tệ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là gì?

  Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.BOP được kết cấu thành 3 cán cân bộ phận chính:
  • Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là Bản Ghi Chép Phản Ánh Cung Cầu Ngoại Tệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là gì? (hay Bản Ghi Chép Phản Ánh Cung Cầu Ngoại Tệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Balance Of Payments Approach To Exchange Rate - BOP / Bản Ghi Chép Phản Ánh Cung Cầu Ngoại Tệ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây