Back Letter

  Back Letter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Back Letter - Definition Back Letter - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chứng Thư Bảo Lãnh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Back Letter là gì?

  Back Letter là một thỏa thuận bổ sung hoặc phụ lục (trong hợp đồng) giữa hai hay nhiều bên về quyền và nghĩa vụ của họ đối với những điều khoản không được quy định trong hợp đồng ban đầu hoặc những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng hay đơn giản được hiểu là một thư đảm bảo bồi thường, ví dụ như là một thư bảo lãnh sao lưu các yêu cầu bồi thường cụ thể của một bên liên quan trong hợp đồng đối với bên còn lại. Theo khía cạnh pháp lý thì chứng thư bảo lãnh là cam kết đơn phương bằng văn bản của Bên bảo lãnh với Bên nhận bảo lãnh về việc Bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ theo cam kết với Bên nhận bảo lãnh. Ví dụ như hợp đồng kinh doanh giữa Bên A (bán) Bên B (mua) do chưa có sự tin tưởng vào nhau về tín dụng nên Bên A yêu cầu bên B phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng . Nếu Bên B vi phạm hợp đồng hoặc đến thời hạn thanh toán mà không thanh toán cho bên nhận bảo lãnh ( gọi chung là bên thụ hưởng ) thì bên bảo lãnh sẽ tự động dùng tài sản của bên được bảo lãnh hoặc dùng tài sản của bên bảo lãnh để thanh toán cho bên thụ hưởng (trường hợp bảo lãnh vô điều kiện). Nếu là bảo lãnh có điều kiện thì căn cứ vào điều kiện cấp bảo lãnh mà bên bảo lãnh sẽ thanh toán cho bên thụ hưởng theo điều kiện ghi trong văn bản bảo lãnh. Mặc khác nếu nói chứng thư bảo lãnh thông thường là thư bảo lãnh Ngân hàng hoặc của các tổ chức tín dụng khác.
  • Back Letter là Chứng Thư Bảo Lãnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Back Letter

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Back Letter là gì? (hay Chứng Thư Bảo Lãnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Back Letter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back Letter / Chứng Thư Bảo Lãnh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây