Automatic Rollover

  Automatic Rollover là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Automatic Rollover - Definition Automatic Rollover - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Automatic Rollover là gì?

  1. Đây là việc chuyển đổi các khoản phân bổ trong kế hoạch hưu trí tiêu chuẩn vào một tài khoản hưu trí cá nhân mà không yêu cầu bởi chủ tài khoản.
  • Automatic Rollover là Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Automatic Rollover nghĩa là Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động.
  1. Các quy định của Tổng vụ thu thuế quốc gia Hoa Kỳ (IRS) ban hành năm 2001 như một phần của Tăng trưởng Kinh tế và Sắc lệnh điều hòa giảm nhẹ thuế (Tax Relief Reconciliation Act) yêu cầu các nhà tài trợ kế hoạch của sự đóng góp đủ tiêu chuẩn và các kế hoạch có lợi ích xác định, kế hoạch điều 457 và kế hoạch điều 403 (b) với sự cam kết rút tiền tự động để thiết lập một cách tự động một số sự phân bổ bắt buộc nhất định vào một IRA. Nếu chủ sở hữu kế hoạch muốn điều gì đó khác biệt xảy ra, họ có thể chọn phân phối tiền mặt hoặc tái đầu tư vào một tài khoản hưu trí cụ thể. Các quy định đã có hiệu lực vào năm 2005 và áp dụng cho các khoản phân bổ bắt buộc hơn 1.000 đô la đủ điều kiện để tái đầu tư và chịu khấu trừ thuế thu nhập liên bang.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Automatic Rollover

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Automatic Rollover là gì? (hay Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động nghĩa là gì?) Định nghĩa Automatic Rollover là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automatic Rollover / Quá trình chuyển đổi giao dịch tự động. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây