Authorized Investment

  Authorized Investment là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Authorized Investment - Definition Authorized Investment - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đầu tư được cấp phép
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Authorized Investment là gì?

  Đầu tư được cấp phép được quy định bởi luật tiểu bang hoặc bởi các công cụ ủy thác, thiết kế nhằm giới hạn các loại cũng như giá trị khoản đầu tư được cấp phép trong một ủy thác. Trong nhiều trường hợp, danh sách đầu tư được cấp phép ngăn ngừa việc đầu tư quá năng động hoặc đầu cơ tích trữ, và đảm bảo rằng việc ủy thác được quản lý một cách thận trọng. Trách nhiệm của người được ủy quyền là phải tuân thủ danh sách các khoản đầu tư được cấp phép cho các tài khoản ủy quyền có liên quan.
  • Authorized Investment là Đầu tư được cấp phép.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Authorized Investment nghĩa là Đầu tư được cấp phép.
  Trong khi nhiều tiểu bang đã bãi bỏ "danh sách pháp lý" các khoản đầu tư được phép trong ủy quyền, vẫn tồn tại những quy tắc chung chi phối các lựa chọn đầu tư và việc quản lý tài sản ủy thác. Các quy tắc này được xây dựng bởi cả hai tiểu ban, hoặc bởi Cơ quan quản lý tài chính công nghiệp (FINRA) và Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC), và thường được xét xử tại toàn án thay thế hoặc tòa án quản chế.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Authorized Investment

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Authorized Investment là gì? (hay Đầu tư được cấp phép nghĩa là gì?) Định nghĩa Authorized Investment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Authorized Investment / Đầu tư được cấp phép. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây