Auditor’s Opinion

  Auditor's Opinion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Auditor's Opinion - Definition Auditor's Opinion - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ý kiến kiểm toán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Auditor's Opinion là gì?

  Một chứng nhận đi kèm với những báo cáo tài chính và được cung cấp bởi các kế toán viên độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán các sổ sách và ghi chép của một công ty đồng thời hỗ trợ lập các báo cáo tài chính. Quan điểm của kiểm toán viên sẽ trình bày phạm vi của nghiệp vụ, đánh giá của kế toán về các thủ tục và ghi chép được sử dụng để lập các báo cáo tài chính và đánh giá về việc liệu những báo cáo tài chính này có phản ánh đúng bức tranh về tình hình tài chính của công ty hay không.
  • Auditor's Opinion là Ý kiến kiểm toán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Auditor's Opinion nghĩa là Ý kiến kiểm toán.
  Thường có 3 loại ý kiển kiểm toán. Đầu tiên là ý kiến kiểm toán chứng minh vô tội hay ý kiến chấp nhận toàn phần cho biết các báo cáo tài chính đều phản ánh hợp lý và chính xác toàn cảnh bức tranh tài chính của công ty và tuân thủ các chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần lại có những ngoại lệ mà có thể là do kiểm toán viên bị giới hạn công tác kiểm toán, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán, nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Auditor's Opinion

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Auditor's Opinion là gì? (hay Ý kiến kiểm toán nghĩa là gì?) Định nghĩa Auditor's Opinion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Auditor's Opinion / Ý kiến kiểm toán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây