Audit Trail

  Audit Trail là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Audit Trail - Definition Audit Trail - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kiểm Toán Truy Nguyên, Kiểm Toán Trên Giấy
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Audit Trail là gì?

  Kiểm toán truy nguyên là bản ghi chép theo thứ tự thời gian của một giao dịch, khoản vay hay đầu tư, bao gồm các bản ghi nhớ tín dụng và các tài liệu liên quan. Với một bản ghi chép như thế thể hiện rõ tiến trình từng bước của một giao dịch lưu chuyển trong công ty, giúp việc kiểm tra sau sự kiện nhằm xác định thời gian và nơi sai sót.

  • Audit Trail là Kiểm Toán Truy Nguyên, Kiểm Toán Trên Giấy.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Audit Trail nghĩa là Kiểm Toán Truy Nguyên, Kiểm Toán Trên Giấy.

  Đây là kỹ thuật được sử dụng để theo dõi những hoạt động thị trường không phù hợp. Bằng cách ghi lại và phân tích tất cả các giao dịch bao gồm giao dịch kế toán và giao dịch trong tài khoản môi giới liên quan đến các ngành nghề cụ thể, những người theo dõi kiểm toán truy nguyên (hy vọng) có thể xác định được sai phạm.

  Definition: An audit trail is a step-by-step record by which accounting or trade data can be traced to its source. Audit trails are used to verify and track many types of transactions including accounting transactions and trades in brokerage accounts. An audit trail is most often utilized when the accuracy of an item needs to be verified. Audit trails can be useful tools when determining the validity of an accounting entry, source of funds or trade.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Audit Trail

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Audit Trail là gì? (hay Kiểm Toán Truy Nguyên, Kiểm Toán Trên Giấy nghĩa là gì?) Định nghĩa Audit Trail là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Audit Trail / Kiểm Toán Truy Nguyên, Kiểm Toán Trên Giấy. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây