At Cost

  At Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng At Cost - Definition At Cost - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Theo Giá Thành
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  At Cost là gì?

  Một số tiền phải được thanh toán hoặc từ bỏ để có được một cái gì đó. Trong kinh doanh, chi phí thường là một định giá bằng tiền của nỗ lực, vật chất, tài nguyên, thời gian và tiện ích tiêu thụ, rủi ro phát sinh và cơ hội được tha thứ trong sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Tất cả các chi phí là chi phí nhưng không phải tất cả các chi phí (chẳng hạn như các chi phí phát sinh khi mua một tài sản tạo thu nhập) là chi phí.

   

  • At Cost là Theo Giá Thành.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  At Cost nghĩa là Theo Giá Thành.

  Tại chi phí có nghĩa là tất cả các chi phí trực tiếp do một bên tham gia thỏa thuận này gây ra cho nhà sản xuất thu phí hoặc phát sinh chi phí do thanh toán hóa đơn do bên thứ ba gửi liên quan đến các dịch vụ được cung cấp liên quan đến thỏa thuận này. “Với chi phí” đối với các dịch vụ đó có nghĩa là số tiền được quy định trên hóa đơn nói trên và được thanh toán bởi bên áp dụng, miễn là bên thứ ba đã tham gia vào các điều khoản cạnh tranh.

   

  Definition: An amount that has to be paid or given up in order to get something. In business, cost is usually a monetary valuation of effort, material, resources, time and utilities consumed, risks incurred, and opportunity forgone in production and delivery of a good or service. All expenses are costs, but not all costs (such as those incurred in acquisition of an income-generating asset) are expenses.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan At Cost

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế At Cost là gì? (hay Theo Giá Thành nghĩa là gì?) Định nghĩa At Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng At Cost / Theo Giá Thành. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây