Assignor

  Assignor là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Assignor - Definition Assignor - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Người chuyển nhượng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Assignor là gì?

  Một người, công ty hoặc tổ chức chuyển giao quyền mà họ nắm giữ cho một thực thể khác. Người chuyển nhượng chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng. Ví dụ, một bên (bên chuyển nhượng - assignor) tham gia vào hợp đồng bán một phần tài sản có thể chuyển nhượng số tiền thu được, hoặc lợi ích của hợp đồng, cho bên thứ ba (bên nhận chuyển nhượng - assignee).
  • Assignor là Người chuyển nhượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Assignor nghĩa là Người chuyển nhượng.
  Mỗi dạng chuyển nhượng khác nhau có thể cần một bộ quy định khác nhau, với một số yêu cầu, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, cùng các điều kiện đặc biệt phải được đáp ứng. Người được chuyển nhượng cần chú ý đến tất cả các thỏa thuận, vì những người chuyển nhượng vô đạo đức có thể sẽ trao quyền tương tự cho nhiều bên tham gia.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Assignor

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Assignor là gì? (hay Người chuyển nhượng nghĩa là gì?) Định nghĩa Assignor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Assignor / Người chuyển nhượng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây