Asset-Liability Committee – ALCO

  Asset-Liability Committee - ALCO là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Asset-Liability Committee - ALCO - Definition Asset-Liability Committee - ALCO - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ủy ban Tài sản - Nợ phải trả (ALCO)
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt ALCO

  Định nghĩa - Khái niệm

  Asset-Liability Committee - ALCO là gì?

  Asset-Liability Committee là một bộ phận độc lập hoạt động dưới quyền giám sát của Hội đồng quản trị hay cơ quan điều hành cao nhất, để điều phối việc quản lý tài sản và nợ phải trả với mục tiêu kiếm được lợi nhuận tương xứng.

  • Asset-Liability Committee - ALCO là Ủy ban Tài sản - Nợ phải trả (ALCO).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Asset-Liability Committee - ALCO nghĩa là Ủy ban Tài sản - Nợ phải trả (ALCO).

  ALCO cung cấp hệ thống thông tin quản lý quan trọng, giám sát để đánh giá những rủi ro trên và ngoài bảng cân đối của tổ chức. Mục tiêu của ALCO là đảm bảo tính thanh khoản đầy đủ của tài sản, nợ phải trả, quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị. Các thành viên cũng xây dựng và duy trì kế hoạch tài trợ dự phòng, xem xét các nhu cầu và nguồn tài trợ ngay lập tức, xác định mức rủi ro thanh khoản đối với các kịch bản bất lợi với xác suất và mức độ nghiêm trọng khác nhau. ALCO cũng xem xét đến hoạt động đầu tư và rủi ro hoạt động.

  Definition: An asset-liability committee (ALCO), also known as surplus management, is a supervisory group a company employs for coordinating the management of assets and liabilities with a goal of earning adequate returns. By managing a company's assets and liabilities, executives are able to influence net earnings, which may translate into increased stock prices.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ: ALCO của Ngân hàng Alfa được chỉ định bởi một nghị quyết của ban điều hành ngân hàng và bao gồm bảy thành viên trở lên có quyền bỏ phiếu trong thời gian một năm. ALCO được lãnh đạo bởi chủ tịch ALCO được bổ nhiệm bởi ban điều hành ngân hàng. Các thành viên ALCO không có quyền bỏ phiếu được chỉ định khi trình bày với chủ tịch ALCO theo lệnh của ban điều hành ngân hàng trong số các chuyên gia và quản lý ngân hàng trong thời gian một năm.

  Các cuộc họp ALCO của ngân hàng thường được tổ chức hai tuần một lần. Các cuộc họp bổ sung có thể được lên lịch khi cần thiết. ALCO có thẩm quyền giải quyết các vấn đề được đệ trình để xem xét nếu hơn một nửa số thành viên có quyền bỏ phiếu có mặt tại cuộc họp của ủy ban. Nghị quyết được thông qua khi hơn một nửa số thành viên có quyền bỏ phiếu có mặt và bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Nghị quyết của ALCO là ràng buộc đối với tất cả nhân viên ngân hàng.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Asset-Liability Committee - ALCO

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Asset-Liability Committee - ALCO là gì? (hay Ủy ban Tài sản - Nợ phải trả (ALCO) nghĩa là gì?) Định nghĩa Asset-Liability Committee - ALCO là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Asset-Liability Committee - ALCO / Ủy ban Tài sản - Nợ phải trả (ALCO). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây