Asset Earning Power – AEP

  Asset Earning Power - AEP là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Asset Earning Power - AEP - Definition Asset Earning Power - AEP - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản - AEP
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt AEP

  Định nghĩa - Khái niệm

  Asset Earning Power - AEP là gì?

  Các khoản thu nhập được tạo ra bởi một doanh nghiệp dựa trên nguồn tài sản của doanh nghiệp đó. Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản là một phương pháp chung trong tài chính doanh nghiệp, được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của công ty trong việc tạo ra thu nhập từ cơ sở tài sản của công ty đó. Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản được tính như sau:
  • Asset Earning Power - AEP là Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản - AEP.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Asset Earning Power - AEP nghĩa là Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản - AEP.
  Thông thường, phần trăm thu nhập tài sản càng cao so với các doanh nghiệp khác cùng ngành thì mức độ hiểu quả của việc tạo ra dòng tiền từ cơ sở tài sản của công ty đó càng tốt. Ví dụ, một công ty báo cáo lợi nhuận trước thuế 75 triệu USD, trong khi tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán là 25 triệu USD, sẽ có một tỷ số thu nhập tài sản là 3,0 ( lần).

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Asset Earning Power - AEP

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Asset Earning Power - AEP là gì? (hay Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản - AEP nghĩa là gì?) Định nghĩa Asset Earning Power - AEP là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Asset Earning Power - AEP / Khả năng phát sinh thu nhập của tài sản - AEP. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây