Asset Depreciation Range – ADR

  Asset Depreciation Range - ADR là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Asset Depreciation Range - ADR - Definition Asset Depreciation Range - ADR - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoảng khấu hao tài sản - ADR ( Hoa Kỳ)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Asset Depreciation Range - ADR là gì?

  Là một phương pháp kế toán được thành lập bởi Bộ luật Thuế Vụ đối với tài sản hữu hình được sử dụng sau năm 1970. Trước khi hệ thống ADR được thành lập, đã có 100 mục phân loại tài sản đối với tài sản hữu hình dựa trên loai hình kinh doanh của người nộp thuế và ngành hoạt động. Bởi vì hệ thống ADR đã không giải quyết được những vấn đề được đặt ra, cụ thể là, sự bất đồng giữa IRS và người nộp thuế về cách ghi nhận vòng của tài sản, giá trị thu hồi và sửa chữa tài sản,  hệ thống tăng tốc phục hồi chi phí đã được giới thiệu vào năm 1981 nhằm đưa ra cách xác định khấu hao ít phức tạp hơn.
  • Asset Depreciation Range - ADR là Khoảng khấu hao tài sản - ADR ( Hoa Kỳ).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Asset Depreciation Range - ADR nghĩa là Khoảng khấu hao tài sản - ADR ( Hoa Kỳ).
  Doanh nghiệp linh hoạt hơn khi xác định thời gian sử dụng của một loại tài sản theo hệ thống ADR , bởi vì phạm vi khấu hao cho phép người nộp thuế thêm bớt  20% thời gian sử dụng tài sản so với hệ thống IRS. Vì vậy, nếu thời gian sử dụng của một cái bàn được coi là 10 năm, người nộp thuế có thể khấu hao nó từ 8 đến 12 năm. Phương pháp khấu hao của hệ thống IRS đã thay đổi nhiều lần kể từ khi hệ thống ADR ra đời; hiện nay người nộp thuế phải khấu hao cái bàn đó từ 7 đến 10 năm, tùy thuộc vào hệ thống khấu hao được sử dụng.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Asset Depreciation Range - ADR

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Asset Depreciation Range - ADR là gì? (hay Khoảng khấu hao tài sản - ADR ( Hoa Kỳ) nghĩa là gì?) Định nghĩa Asset Depreciation Range - ADR là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Asset Depreciation Range - ADR / Khoảng khấu hao tài sản - ADR ( Hoa Kỳ). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây