Asset-based Lending

  Asset-based Lending là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Asset-based Lending - Definition Asset-based Lending - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cho Vay Dựa Trên Tài Sản
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Asset-based Lending là gì?

  Tài trợ được bảo đảm bằng tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, như hàng tồn kho, các khoản phải thu, hay thế chấp không phải là bất động sản. Các hình thức thông thường nhất là tài trợ các khoản phải thu, trong đó người cho vay tạm ứng tiền cho các khoản phải thu thương mại, cho vay hàng tồn kho, và cho thuê thiết bị. Việc cho vay dựa trên tài sản bao gồm một phạm vi rộng các hoạt động cho vay được bảo đảm, và được dùng để hỗ trợ nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp không thể có được sự tài trợ từ ngân hàng, trên cơ sở không phải bảo đảm đầy đủ.
  • Asset-based Lending là Cho Vay Dựa Trên Tài Sản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Asset-based Lending

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Asset-based Lending là gì? (hay Cho Vay Dựa Trên Tài Sản nghĩa là gì?) Định nghĩa Asset-based Lending là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Asset-based Lending / Cho Vay Dựa Trên Tài Sản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây