Assemble To Order – ATO

  Assemble To Order - ATO là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Assemble To Order - ATO - Definition Assemble To Order - ATO - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thiết Kế Theo Đơn Hàng - ATO
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt ATO

  Định nghĩa - Khái niệm

  Assemble To Order - ATO là gì?

  Là chiến lược sản xuất kinh doanh trong đó các sản phẩm do khách hàng đặt hàng được sản xuất nhanh chóng và có thể tùy chỉnh ở một mức độ nhất định. Chiến lược thiết kế theo đơn hàng - ATO yêu cầu rằng các bộ phận cơ bản cho sản phẩm đã được sản xuất nhưng chưa được lắp ráp. Một khi nhận được đơn đặt hàng, các bộ phận được lắp ráp nhanh chóng và gửi đến khách hàng.
  • Assemble To Order - ATO là Thiết Kế Theo Đơn Hàng - ATO.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Assemble To Order - ATO nghĩa là Thiết Kế Theo Đơn Hàng - ATO.
  Chiến lược thiết kế theo đơn hàng - ATO là sự kết hợp giữa chiến lược sản xuất để tồn kho- nơi mà sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất trước đó và chiến lược sản xuất theo đơn đặt hàng - nơi mà sản phẩm chỉ được sản xuất khi nhận được đơn đặt hàng trong khi vẫn cho phép sản phẩm được tùy chỉnh.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Assemble To Order - ATO

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Assemble To Order - ATO là gì? (hay Thiết Kế Theo Đơn Hàng - ATO nghĩa là gì?) Định nghĩa Assemble To Order - ATO là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Assemble To Order - ATO / Thiết Kế Theo Đơn Hàng - ATO. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây