Arithmetic Mean

  Arithmetic Mean là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Arithmetic Mean - Definition Arithmetic Mean - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trung Bình Số Học
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Arithmetic Mean là gì?

  Trong toán học và thống kê, trung bình số học hay trung bình là tổng của một tập hợp các số chia cho số lượng các số trong bộ sưu tập. Bộ sưu tập thường là một tập hợp các kết quả của một thí nghiệm hay một nghiên cứu quan sát hoặc thường là một tập hợp các kết quả từ một cuộc khảo sát. Thuật ngữ “trung bình số học” được ưa thích trong một số bối cảnh trong toán học và thống kê vì nó giúp phân biệt nó với các phương tiện khác chẳng hạn như trung bình hình học và trung bình hài hòa.

   

   

  • Arithmetic Mean là Trung Bình Số Học.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Arithmetic Mean nghĩa là Trung Bình Số Học.

  Ngoài toán học và thống kê, trung bình số học được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, nhân chủng học và lịch sử và nó được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực học thuật ở một mức độ nào đó. Ví dụ: Thu nhập bình quân đầu người là thu nhập trung bình số học của dân số quốc gia. Mặc dù trung bình số học thường được sử dụng để báo cáo các xu hướng trung tâm nhưng nó không phải là một thống kê mạnh mẽ có nghĩa là nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các ngoại lệ (các giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn hầu hết các giá trị). Đáng chú ý, đối với các phân phối sai lệch, chẳng hạn như phân phối thu nhập mà thu nhập của một số người lớn hơn đáng kể so với hầu hết mọi người, trung bình số học có thể không trùng với khái niệm “trung bình” và thống kê mạnh mẽ, như trung bình, có thể là một mô tả tốt hơn về xu hướng trung tâm.

   

  Definition: In mathematics and statistics, the arithmetic mean or simply the mean or average is the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection. The collection is often a set of results of an experiment or an observational study, or frequently a set of results from a survey. The term "arithmetic mean" is preferred in some contexts in mathematics and statistics because it helps distinguish it from other means, such as the geometric mean and the harmonic mean.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Arithmetic Mean

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Arithmetic Mean là gì? (hay Trung Bình Số Học nghĩa là gì?) Định nghĩa Arithmetic Mean là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Arithmetic Mean / Trung Bình Số Học. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây