Appropriation Account

  Appropriation Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Appropriation Account - Definition Appropriation Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài khoản chiếm dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Appropriation Account là gì?

  Đây là một thuật ngữ về hệ thống tài khoản quốc gia. Tài khoản chiếm dụng là tài khoản của bất cứ cơ quan nhà nước nào mà được nhận tín dụng. Tài khoản chiếm dụng sẽ bị giảm trừ bởi chi phí khi của cơ quan thi hành các dự án sử dụng nguồn tín dụng nêu trên.
  • Appropriation Account là Tài khoản chiếm dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Appropriation Account nghĩa là Tài khoản chiếm dụng.
  Các tài khoản chiếm dụng chính thức được đi vào có hiệu lực khi chính phủ thiết lập các ngân sách. Những khoản tín dụng của tài khoản chiếm dụng được đưa ra khỏi lợi nhuận ước tính từ việc thu thuế và thực hiện các giao dịch và được phân chia đến các cơ quan thích hợp. Tín dụng tài khoản chiếm dụng chưa được sử dụng có thể được tái phân phối đến các cơ quan khác hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Appropriation Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Appropriation Account là gì? (hay Tài khoản chiếm dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Appropriation Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Appropriation Account / Tài khoản chiếm dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây