Any-Occupation Policy

  Any-Occupation Policy là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Any-Occupation Policy - Definition Any-Occupation Policy - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chính sách bất kỳ nghề nghiệp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Any-Occupation Policy là gì?

  Thuật ngữ sử dụng trong ngành bảo hiểm để chỉ một định nghĩa cụ thể của khuyết tật khi viết các chính sách bảo hiểm tàn tật. Nếu bạn gặp tai nạn dẫn tới bất lợi trong việc tiếp tục lao động, bạn sẽ bị coi là tàn tật, nhưng các chính sách bảo hiểm tàn tật có các định nghĩa cụ thể để đủ điều kiện cho các khoản trợ cấp. Định nghĩa "bất kỳ nghề nghiệp" là định nghĩa nghiêm ngặt hơn về khuyết tật, nơi bạn không thể làm việc trong một công việc hợp lý phù hợp với bạn dựa trên những thứ như giáo dục, kinh nghiệm và tuổi tác.
  • Any-Occupation Policy là Chính sách bất kỳ nghề nghiệp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Any-Occupation Policy nghĩa là Chính sách bất kỳ nghề nghiệp.
  Định nghĩa chung khác về tàn tật là phân loại "nghề nghiệp riêng". Định nghĩa này xem bạn bị tàn tật nếu bạn không thể thực hiện cùng một công việc mà bạn đã làm trước vụ tai nạn. Ví dụ, nếu bạn là bác sĩ phẫu thuật và bạn bị thương tay, bạn sẽ bị coi là khuyết tật theo định nghĩa "nghề nghiệp riêng".

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Any-Occupation Policy

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Any-Occupation Policy là gì? (hay Chính sách bất kỳ nghề nghiệp nghĩa là gì?) Định nghĩa Any-Occupation Policy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Any-Occupation Policy / Chính sách bất kỳ nghề nghiệp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây