Anticipatory Breach

  Anticipatory Breach là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Anticipatory Breach - Definition Anticipatory Breach - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Vi phạm hợp đồng trước hạn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Anticipatory Breach là gì?

  Anticipatory Breach là một hành động cho thấy ý định của một bên không thực hiện hoặc không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình cho một bên khác theo luật hợp đồng. Một vi phạm hợp đồng trước hạn phủ nhận trách nhiệm của đối tác để thực hiện các yêu cầu của mình theo hợp đồng. Bằng cách thể hiện ý định vi phạm của một bên, bên còn lại cũng có thể bắt đầu hành động theo pháp lý.Cũng được gọi là một "anticipatory repudiation" (từ chối thực hiện nghĩa vụ)
  • Anticipatory Breach là Vi phạm hợp đồng trước hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Anticipatory Breach nghĩa là Vi phạm hợp đồng trước hạn.
  Vi phạm hợp đồng trước hạn xảy ra khi một bên thể hiện ý định phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, không cần phải có xác nhận bằng miệng hoặc bằng văn bản và việc không thực hiện nghĩa vụ trong một vấn đề kịp thời có thể dẫn đến vi phạm. Bằng cách tuyên bố một vi phạm hợp đồng trước hạn, đối tác có thể bắt đầu hành động pháp lý ngay lập tức thay vì chờ đợi cho đến khi các điều khoản của hợp đồng thực sự bị phá vỡ.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Anticipatory Breach

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Anticipatory Breach là gì? (hay Vi phạm hợp đồng trước hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Anticipatory Breach là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anticipatory Breach / Vi phạm hợp đồng trước hạn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây