Annunity Certain

  Annunity Certain là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Annunity Certain - Definition Annunity Certain - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Annunity Certain là gì?

  Một niên kim nhất định là một khoản đầu tư cung cấp một loạt các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định cho một người hay người thụ hưởng hay di sản của người đó. Đây là khoản đầu tư vào thu nhập hưu trí do các công ty bảo hiểm cung cấp. Phần niên kim cũng có thể được nhận một lần. Bởi vì nó có một ngày hết hạn nhất định, một niên kim nhất định thường trả một tỷ lệ hoàn vốn cao hơn một niên kim trọn đời. Các điều khoản điển hình là 10, 15 hay 20 năm.

  • Annunity Certain là Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Annunity Certain nghĩa là Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo.

  Ngày hết hạn đã đặt phân biệt niên kim nhất định với niên kim trọn đời. Loại thứ hai cung cấp các khoản thanh toán cho phần còn lại của cuộc đời của họ và trong một số trường hợp, cuộc sống của vợ / chồng của nhà đầu tư. Khoản thanh toán thấp hơn sẽ được cung cấp cho niên kim trọn đời vì sự không chắc chắn của thời hạn. Các từ đồng nghĩa với niên kim nhất định bao gồm niên kim nhất định theo năm, niên kim theo thời gian nhất định, niên kim có thời hạn cố định và niên kim có thời hạn đảm bảo hay niên kim có thời hạn đảm bảo.

  Trong trường hợp niên kim nhất định, người mua chọn khoảng thời gian mà niên kim sẽ thanh toán. Các khoản thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết hạn cho người mua hay người thụ hưởng của người mua.

  Definition: An annuity certain is an investment that provides a series of payments for a set period to a person or the person's beneficiary or estate. It is an investment in retirement income offered by insurance companies. The annuity may also be taken as a lump sum. Because it has a set expiration date, an annuity certain generally pays a higher rate of return than a lifetime annuity. Typical terms are 10, 15, or 20 years.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ, nếu một nhà đầu tư nghỉ hưu ở tuổi 62 nhưng muốn đợi để nhận toàn bộ quyền lợi an sinh xã hội ở tuổi 67, một khoản niên kim nhất định có thể lấp đầy khoảng cách thu nhập trong khi chu cấp cho người phối ngẫu còn sống trong trường hợp cần thiết.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Annunity Certain

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Annunity Certain là gì? (hay Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo nghĩa là gì?) Định nghĩa Annunity Certain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annunity Certain / Thời Hạn Trả Tiền Đảm Bảo – Niên Kim Đảm Bảo. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây