Annual Report

  Annual Report là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Annual Report - Definition Annual Report - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo Cáo Thường Niên; Báo Cáo Hàng Năm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Annual Report là gì?

  Annual Report là báo cáo công khai thành quả hàng năm được kiểm toán cho cổ đông của một công ty cổ phần, theo quy định cảu ủy ban chứng khoán và hối đoái, báo cáo gồm việc xem xét kết quả tài chính cảu ban quản trị, báo cáo thu nhập của công ty, bảng cân đối kế toán cũng như các bảng biểu khác, thí dụ, báo cáo lưu chuyển các quỹ và những thay đổi về các tài khoản vốn. Trong báo cáo hàng năm cũng có báo cáo của kiểm toán viên,một báo cáo đánh giá của kế toán viên.
  • Annual Report là Báo Cáo Thường Niên; Báo Cáo Hàng Năm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Annual Report

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Annual Report là gì? (hay Báo Cáo Thường Niên; Báo Cáo Hàng Năm nghĩa là gì?) Định nghĩa Annual Report là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annual Report / Báo Cáo Thường Niên; Báo Cáo Hàng Năm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây