Annual Convention Blank

  Annual Convention Blank là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Annual Convention Blank - Definition Annual Convention Blank - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Annual Convention Blank là gì?

  Annual Convention Blank là bản báo cáo thường niên mà các công ty bảo hiểm phải nộp lên ủy viên hội đồng bảo hiểm nhà nước. Báo cáo này sẽ phác thảo khoản dự trữ hiện tại của công ty, số nhân viên tạo ta hơn $40,000 một năm, các chi phí, tài sản và những vấn đề khác. Bản kê khai định kỳ thường niên phải được đệ trình để cho thấy khả năng tài chính trong hoạt động kinh doanh của một công ty trong nước.
  • Annual Convention Blank là Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Annual Convention Blank nghĩa là Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên.
  Bản kê khai định kỳ thường niên phải được nộp lên ủy viên hội đồng ở nước mà công ty thực hiện giao dịch kinh doanh. Về vơ bản, văn bản này cho phép nhà nước xác định được liệu một công ty bảo hiểm có lượng dự trữ đầy đủ để   chi trả các khoản trợ cấp khi đến hạn hay không.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Annual Convention Blank

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Annual Convention Blank là gì? (hay Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên nghĩa là gì?) Định nghĩa Annual Convention Blank là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annual Convention Blank / Bản Kê Khai Định Kỳ Thường Niên. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây