Analysis Of Variance – ANOVA

  Analysis Of Variance - ANOVA là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Analysis Of Variance - ANOVA - Definition Analysis Of Variance - ANOVA - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân Tích Phương Sai - ANOVA
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Analysis Of Variance - ANOVA là gì?

  Analysis Of Variance (ANOVA) là một công cụ phân tích thống kê phân tách tổng quy mô biến thiên được tìm thấy trong một tập dữ liệu gồm hai thành phần: các yếu tố ngẫu nhiên và các yếu tố có hệ thống. Các yếu tố ngẫu nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng thống kê nào trên tập dữ liệu đã cho, trong khi các yếu tố hệ thống thì có. Thử nghiệm ANOVA được sử dụng để xác định các biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc trong phân tích hồi quy.
  • Analysis Of Variance - ANOVA là Phân Tích Phương Sai - ANOVA.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Analysis Of Variance - ANOVA nghĩa là Phân Tích Phương Sai - ANOVA.
  Thử nghiệm ANOVA là bước đầu tiên trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến một tập dữ liệu nhất định. Sau khi thử nghiệm ANOVA được thực hiện, nhà phân tích có thể thực hiện phân tích sâu hơn về các yếu tố hệ thống đóng góp về mặt thống kê cho tính biến thiên của tập dữ liệu. Kết quả kiểm tra ANOVA sau đó có thể được sử dụng trong thử nghiệm F về tầm quan trọng của công thức hồi quy tổng thể.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Analysis Of Variance - ANOVA

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Analysis Of Variance - ANOVA là gì? (hay Phân Tích Phương Sai - ANOVA nghĩa là gì?) Định nghĩa Analysis Of Variance - ANOVA là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Analysis Of Variance - ANOVA / Phân Tích Phương Sai - ANOVA. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây