Amortized Bond

  Amortized Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Amortized Bond - Definition Amortized Bond - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trái Phiếu Trả Dần
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Amortized Bond là gì?

  Amortized Bond là một chứng chỉ tài chính mà giá trị của nó bị làm giảm trong các ghi nhận trên các bản báo cáo kế toán. Trái phiều trả dần là trái phiếu được xem như một tài sản, với khoản chiết khấu được phân bổ thành chi phí lãi vay trong suốt thời hạn của trái phiếu. Nếu một trái phiếu được phát hành ở giá chiết khấu, tức là giá bán thâp hơn mệnh giá, khoản chiết khấu phải được xử lý như một chi phí hoặc có thể được khấu hao như một tài sản.
  • Amortized Bond là Trái Phiếu Trả Dần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Amortized Bond nghĩa là Trái Phiếu Trả Dần.
  Khấu hao tài sản vô hình là một phương pháp kế toán làm giảm dần dần và có hệ thống chi phí trong thời gian hữu hạn của tài sản vô hình. Xử lý một trái phiếu như một tài sản được khấu hao là một phương pháp kế toán trong việc xử lý trái phiếu. Khấu hao cho phép người phát hành trái phiếu xử lý khoản chiết khấu của trái phiếu như một tài sản trong suốt thời hạn trái phiếu (cho đến ngày trái phiếu đáo hạn). 

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Amortized Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Amortized Bond là gì? (hay Trái Phiếu Trả Dần nghĩa là gì?) Định nghĩa Amortized Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortized Bond / Trái Phiếu Trả Dần. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây