Amortization Schedule

  Amortization Schedule là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Amortization Schedule - Definition Amortization Schedule - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thời Biểu Chi Trả Dần
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Amortization Schedule là gì?

  Amortization Schedule là một thời biểu đầy đủ về việc chi trả các khoản vay định kỳ, cho thấy khoản nợ gốc và lãi bao gồm trong mỗi khoản chi trả đó nhờ đó khoản vay sẽ được thanh toán hết vào cuối kỳ. Chiếm phần lớn trong mỗi khoản thanh toán định kỳ là lãi ở giai đoạn đầu của thời biểu. Còn sau đó, phần lớn trong mỗi khoản thanh toán định kỳ là tiền gốc.
  • Amortization Schedule là Thời Biểu Chi Trả Dần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Amortization Schedule nghĩa là Thời Biểu Chi Trả Dần.
  Nếu bạn có một khoản vay hoặc tổng khoản thanh toán định kỳ, một cách dễ dàng để tính toán một thời biểu chi trả dần được thực hiện như sau: đầu tháng, nhân số dư nợ với lãi suất định kỳ. Đây là tổng tiền lãi trong khoản thanh toán của tháng đầu tiên. Lấy tổng giá trị thanh toán trừ đi khoản vừa tính ta được khoản tiền gốc. Để tính tiền lãi và khoản tiền gốc của tháng tiếp theo, lấy số dư nợ trừ đi khoản tiền gốc còn lại sau tháng đầu tiên, sau đó lặp lại các bước như trên.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Amortization Schedule

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Amortization Schedule là gì? (hay Thời Biểu Chi Trả Dần nghĩa là gì?) Định nghĩa Amortization Schedule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortization Schedule / Thời Biểu Chi Trả Dần. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây