Amortization Of Intangibles

  Amortization Of Intangibles là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Amortization Of Intangibles - Definition Amortization Of Intangibles - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khấu Hao Tài Sản Vô Hình
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Amortization Of Intangibles là gì?

  Amortization Of Intangibles là một thuật ngữ về thuế liên quan đến việc thực hiện khấu trừ chi phí của một khoản đầu tư là tài sản vô hình trong thời gian nằm trong dự án của tài sản đó. Chi phí cơ bản của tài sản vô hình được khấu trừ trong thời hạn 15 năm bất kể thời gian hữu dụng thực tế của tài sản.Vào năm mà tài sản được mua lại hoặc bán, giá trị khấu hao có thể được khấu trừ thuế tính theo tỷ lệ trên cơ sở theo tháng. Khấu hao tài sản vô hình được ghi trong mẫu 4562.
  • Amortization Of Intangibles là Khấu Hao Tài Sản Vô Hình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Amortization Of Intangibles nghĩa là Khấu Hao Tài Sản Vô Hình.
  Tài sản vô hình là một tài sản phi vật thể và khó có thể gán cho nó một giá trị. Theo Điều 197 của Luật Thuế Vụ, có nhiều loại tài sản vô hình, thường gặp nhất là lợi thế thương mại, giá trị kiến thức của người lao động, thương hiệu, tên thương mại và nhượng quyền thương mại, các thỏa thuận không cạnh tranh liên quan đến mua lại doanh nghiệp và nguồn nhân lực của một công ty. 

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Amortization Of Intangibles

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Amortization Of Intangibles là gì? (hay Khấu Hao Tài Sản Vô Hình nghĩa là gì?) Định nghĩa Amortization Of Intangibles là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortization Of Intangibles / Khấu Hao Tài Sản Vô Hình. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây