Amortizable Bond Premium

  Amortizable Bond Premium là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Amortizable Bond Premium - Definition Amortizable Bond Premium - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Amortizable Bond Premium là gì?

  Amortizable Bond Premium là một thuật ngữ thuế nói đến phần lợi ích cao hơn được trả và trên mệnh giá trái phiếu. Phụ thuộc vào từng loại trái phiếu mà phần bù này có thể được khấu trừ thuế và trả dần trong thời hạn của trái phiếu trên cơ sở chia theo tỷ lệ.Phần bù trái phiếu này hình thành khi giá của trái phiếu này tăng trên thị trường thứ cấp do lãi suất thị trường giảm
  • Amortizable Bond Premium là Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Amortizable Bond Premium nghĩa là Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần.
  Những người đầu tư vào trái phiếu có phần bù chịu thuế thường thu lợi từ việc trả dần phần bù này, bởi vì khoản trả dần có thể được sử dụng để bù đắp lãi suất từ trái phiếu, làm giảm phần thu nhập chịu thuế mà nhà đầu tư phải trả đối với trái phiếu. Cơ sở chi phí của trái phiếu chịu thuế này là giảm khoản phần bù trả dần mỗi năm.Không có khoản khấu trừ cho phần bù của trái phiếu miễn thuế.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Amortizable Bond Premium

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Amortizable Bond Premium là gì? (hay Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần nghĩa là gì?) Định nghĩa Amortizable Bond Premium là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortizable Bond Premium / Phần Bù Trái Phiếu Trả Dần. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây