Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA

  Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA - Definition Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 - ADAAA
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA là gì?

  Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (viết tắt là ADAAA) là Đạo luật người khuyết tật Mỹ sửa đổi năm 2008, Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 mở rộng đối tượng được coi là khuyết tật theo Đạo luật Người khuyết tật Mỹ (ADA). Đạo luật người khuyết tật Mỹ sửa đổi năm 2008 được ban hành để giúp các cá nhân mong muốn được bảo vệ theo ADA dễ dàng thiết lập tình trạng khuyết tật hơn trong bối cảnh các hướng dẫn của ADA. Việc sửa đổi vẫn duy trì định nghĩa về khuyết tật của ADA là có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần bị giới hạn đáng kể một hoặc nhiều "hoạt động sinh hoạt chính", nhưng thêm vào đó là việc chỉ rõ "những hoạt động chính trong cuộc sống" là gì.
  • Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA là Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 - ADAAA.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA nghĩa là Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 - ADAAA.
  Đạo luật người khuyết tật Mỹ đã được thông qua vào năm 1990, khiến cho việc phân biệt đối xử với người khuyết tật là bất hợp pháp tại các cơ sở công cộng, trong công việc, trên các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chính phủ. ADAAA đã mở rộng định nghĩa về "các hoạt động chính trong cuộc sống" bao gồm việc tự chăm sóc bản thân, thực hiện các công việc thủ công, nhìn, nghe, ăn, ngủ, đi, đứng, nâng, uốn, nói, thở, học, đọc, tập trung, suy nghĩ, giao tiếp, làm việc và "các chức năng cơ thể chính" bao gồm tăng trưởng tế bào và các chức năng của hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, bàng quang, ruột, thần kinh, não, hô hấp, tuần hoàn, nội tiết và sinh sản.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA là gì? (hay Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 - ADAAA nghĩa là gì?) Định nghĩa Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 – ADAAA / Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ Sửa Đổi Năm 2008 - ADAAA. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây