Alternative Minimum Tax – AMT

  Alternative Minimum Tax - AMT là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Minimum Tax - AMT - Definition Alternative Minimum Tax - AMT - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Alternative Minimum Tax - AMT là gì?

  Alternative Minimum Tax (viết tắt là AMT) là một sự tính thuế cộng trở lại các mục ưu đãi thuế nhất định với thu nhập gộp được điều chỉnh. Thuế tối thiểu thay thế (AMT) sử dụng một bộ quy tắc riêng để tính thu nhập chịu thuế sau khi khấu trừ được phép. Các khoản khấu trừ ưu đãi được cộng trở lại, và sau đó được miễn trừ AMT để có được thu nhập chịu thuế tối thiểu thay thế (AMTI). AMTI sau đó bị đánh thuế theo biểu giá hiện tại để có được mức thuế tối thiểu dự kiến (TMT). Nếu mức thuế tối thiểu dự kiến cao hơn nghĩa vụ thuế thông thường trong năm, thuế thông thường và số tiền mà mức thuế tối thiểu dự kiến vượt quá thuế thông thường được trả (nghĩa là người nộp thuế phải trả mức thuế tối thiểu dự kiến đầy đủ)
  • Alternative Minimum Tax - AMT là Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Alternative Minimum Tax - AMT nghĩa là Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế.
  AMT được thiết kế để ngăn người nộp thuế khỏi phần trách nhiệm nộp thuế công bằng của họ thông qua các khoản giảm thuế nhất định, mặc dù cấu trúc này được áp dụng rộng rãi với đầy tranh cãi vì nó không có mối liên hệ tới lạm phát hoặc cắt giảm thuế. Điều này gây ra một điều kiện được gọi là "chuyển nhóm thuế", theo đó người nộp thuế thu nhập trung bình trở lên đang phải chịu thuế này. Năm 2006, Phòng biện hộ người đóng thuế quốc gia của Dịch vụ doanh thu nội bộ báo cáo rằng AMT thường phạt người nộp thuế vì có con hoặc sống ở các quốc gia có thuế cao.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Alternative Minimum Tax - AMT

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Alternative Minimum Tax - AMT là gì? (hay Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế nghĩa là gì?) Định nghĩa Alternative Minimum Tax - AMT là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Minimum Tax - AMT / Mức Thuế Tối Thiểu Thay Thế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây