Alternative Minimum Tax, Amt

  Alternative Minimum Tax, Amt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Minimum Tax, Amt - Definition Alternative Minimum Tax, Amt - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thuế Tối Thiểu Thay Thế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Alternative Minimum Tax, Amt là gì?

  Alternative Minimum Tax, Amt là loại thuế liên bang được đạo luật Tax Refrom Act of 1986 cải tiến lại nhằm mục đích bảo đảm rằng các cá nhân hay công ty giàu có phải chi trả thêm thuế một khoản thuế hợp lý. Đối với cá nhân, AMT được tính bằng cách cộng các mục được ưu đãi thuế như thua lỗ thụ động (passive losses), lợi tức được miễn thuế của trái phiếu có mục đích riêng (Private-purpose Bond) phát hành sau ngày 7.8.1986 và số khấu trừ đối với đóng góp từ thiện bằng chứng khoán, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, và các tài sản tăng giá theo thu nhập gộp điều chỉnh, sau đó trừ cho $40.000 cho một cặp vợ chồng cùng nộp chung hay $30.000 nếu nộp riêng, 24% số còn lại sẽ chịu thuế. Số được miễn thuế được huỷ bỏ theo cách 25 xu cho 1 dollar đối với lợi tức AMT vượt quá $150.000 cho cặp vợ chồng cùng nộp ( $112.500 đối với cá nhân.) AMT của công ty cũng được miễn thuế nhưng với tỷ lệ 20% sổ sách (báo cáo tài chính) cao hơn tổng số lợi tức chịu thuế cộng với với các mục ưu tiên thuế khác như tăng giá trị số đóng góp từ
  • Alternative Minimum Tax, Amt là Thuế Tối Thiểu Thay Thế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Alternative Minimum Tax, Amt

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Alternative Minimum Tax, Amt là gì? (hay Thuế Tối Thiểu Thay Thế nghĩa là gì?) Định nghĩa Alternative Minimum Tax, Amt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Minimum Tax, Amt / Thuế Tối Thiểu Thay Thế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây