Allowance For Doubtful Accounts

  Allowance For Doubtful Accounts là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Doubtful Accounts - Definition Allowance For Doubtful Accounts - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Allowance For Doubtful Accounts là gì?

  Khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ là giảm tổng số tài khoản phải thu xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty và được liệt kê dưới dạng khấu trừ ngay dưới mục hàng khoản phải thu. Khấu trừ này được phân loại là một tài khoản tài sản contra. Phụ cấp đại diện cho ban quản lý, ước tính tốt nhất về số lượng tài khoản phải thu sẽ không được trả bởi khách hàng. Nó không nhất thiết phản ánh kinh nghiệm thực tế tiếp theo, có thể khác biệt rõ rệt với mong đợi. Nếu kinh nghiệm thực tế khác nhau thì quản lý điều chỉnh phương pháp ước tính của nó để đưa dự trữ nhiều hơn vào sự phù hợp với kết quả thực tế.

   

  • Allowance For Doubtful Accounts là Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Allowance For Doubtful Accounts nghĩa là Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi.

  Số dư tín dụng trong tài khoản này xuất phát từ mục nhập trong đó chi phí nợ xấu được ghi nợ. Số tiền trong mục này có thể là tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoặc có thể dựa trên phân tích cũ của các khoản phải thu (còn được gọi là tỷ lệ phần trăm các khoản phải thu). Khi tài khoản trợ cấp được sử dụng, công ty dự đoán rằng một số tài khoản sẽ không thể truy cập được trước khi biết tài khoản cụ thể. Do đó, chi phí nợ xấu được kết hợp chặt chẽ hơn với việc bán hàng. Khi một tài khoản cụ thể được xác định là không thể thu được, Trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ sẽ bị ghi nợ và Tài khoản phải thu phải được ghi có.

   

  Definition: The allowance for doubtful accounts is a reduction of the total amount of accounts receivable appearing on a company’s balance sheet, and is listed as a deduction immediately below the accounts receivable line item. This deduction is classified as a contra asset account. The allowance represents management’s best estimate of the amount of accounts receivable that will not be paid by customers. It does not necessarily reflect subsequent actual experience, which could differ markedly from expectations. If actual experience differs, then management adjusts its estimation methodology to bring the reserve more into alignment with actual results.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Allowance For Doubtful Accounts

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Allowance For Doubtful Accounts là gì? (hay Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi nghĩa là gì?) Định nghĩa Allowance For Doubtful Accounts là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Doubtful Accounts / Dự Phòng Nợ Phải Thu Khó Đòi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây