Allowance For Credit Losses

  Allowance For Credit Losses là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Credit Losses - Definition Allowance For Credit Losses - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Allowance For Credit Losses là gì?

  Allowance For Credit Losses là một ước tính về khoản nợ mà một công ty không có khả năng thu hồi. Dự phòng rủi ro tín dụng là từ quan điểm của công ty bán hàng đã mở rộng tín dụng cho phép người mua nợ. Một khoản lỗ tín dụng nhất định có thể được dự đoán và những khoản lỗ dự kiến ​​này được bao gồm như một tài sản điều chỉnh và như một khoản chi phí trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.
  • Allowance For Credit Losses là Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Allowance For Credit Losses nghĩa là Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng.
  Một tỷ lệ nhất định của các khoản vay được dự kiến sẽ trở thành nợ quá hạn. Dự phòng rủi ro tín dụng là một kỹ thuật kế toán cho phép các công ty xem xét các khoản lỗ dự kiến này trong báo cáo tài chính của mình để hạn chế việc vượt mức của thu nhập tiềm năng. Các công ty thường xuyên thay đổi mức dự phòng rủi ro tín dụng để phù hợp các khoản dự phòng trong mô hình thống kê hiện tại. Các công ty có thể có một khoản dự phòng nợ xấu để bù đắp những tổn thất tín dụng này.Một tỷ lệ nhất định của các khoản vay được dự kiến sẽ trở thành nợ quá hạn. Dự phòng rủi ro tín dụng là một kỹ thuật kế toán cho phép các công ty xem xét các khoản lỗ dự kiến này trong báo cáo tài chính của mình để hạn chế việc vượt mức của thu nhập tiềm năng. Các công ty thường xuyên thay đổi mức dự phòng rủi ro tín dụng để phù hợp các khoản dự phòng trong mô hình thống kê hiện tại. Các công ty có thể có một khoản dự phòng nợ xấu để bù đắp những tổn thất tín dụng này.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Allowance For Credit Losses

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Allowance For Credit Losses là gì? (hay Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Allowance For Credit Losses là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowance For Credit Losses / Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây