All-Purpose Financial Statement

  All-Purpose Financial Statement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng All-Purpose Financial Statement - Definition All-Purpose Financial Statement - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  All-Purpose Financial Statement là gì?

  All-Purpose Financial Statement là một hồ sơ về hoạt động tài chính phù hợp với nhiều người dùng để đánh giá đúng tình hình tài chính của một công ty. Một báo cáo tài chính đa mục đích là một loại báo cáo tài chính nhằm mục đích xem xét lại bởi các nhóm khác nhau, chẳng hạn như các nhà đầu tư tiềm năng, các chủ nợ, các nhân viên, các cổ đông và các nhà cung cấp.
  • All-Purpose Financial Statement là Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  All-Purpose Financial Statement nghĩa là Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích.
  Báo cáo tài chính đa mục đích bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và có thể bao gồm báo cáo lợi nhuận giữ lại. Một công ty đại chúng đưa ra báo cáo tài chính đa mục đích trên cơ sở hàng quý và hàng năm.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan All-Purpose Financial Statement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế All-Purpose Financial Statement là gì? (hay Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích nghĩa là gì?) Định nghĩa All-Purpose Financial Statement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng All-Purpose Financial Statement / Báo Cáo Tài Chính Đa Mục Đích. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây