All-Inclusive Income Concept

  All-Inclusive Income Concept là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng All-Inclusive Income Concept - Definition All-Inclusive Income Concept - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  All-Inclusive Income Concept là gì?

  All-Inclusive Income Concept là phương pháp báo cáo thu nhập bao gồm tổng số thay đổi của chủ không sở hữu trên các báo cáo tài chính của công ty. Nó không bao gồm các khoản đầu tư của chủ sở hữu và khoản phân phối cho chủ sở hữu. Theo khái niệm thu nhập toàn bộ, tất cả các khoản mục, bao gồm cả các khoản lãi và lỗ bất thường hay không thu được, đều được đưa vào báo cáo thu nhập. Vì tất cả các khoản lãi và lỗ đều được báo cáo trên báo cáo thu nhập nên loại báo cáo thu nhập này dẫn đến kết quả đôi khi được gọi là thu nhập tổng hợp (comprehensive income).
  • All-Inclusive Income Concept là Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  All-Inclusive Income Concept nghĩa là Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ.
  Khái niệm thu nhập toàn bộ bao gồm việc báo cáo tất cả các khoản lãi và lỗ trên báo cáo thu nhập của công ty. Bằng cách tổng hợp tất cả các mục liên quan đến lãi và lỗ như thay đổi chính sách kế toán hay một bức tranh toàn diện hơn về công ty. Ủy ban Nguyên tắc Kế toán của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) bắt đầu áp dụng khái niệm thu nhập toàn bộ vào năm 1966.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan All-Inclusive Income Concept

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế All-Inclusive Income Concept là gì? (hay Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ nghĩa là gì?) Định nghĩa All-Inclusive Income Concept là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng All-Inclusive Income Concept / Khái Niệm Thu Nhập Toàn Bộ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây