Aggregate Product Liability Limit

  Aggregate Product Liability Limit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Aggregate Product Liability Limit - Definition Aggregate Product Liability Limit - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Aggregate Product Liability Limit là gì?

  Aggregate Product Liability Limit là số tiền tối đa công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trong khoảng thời gian có hiệu lực của đơn bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Tất cả các khiếu nại liên quan đến trách nhiệm sản phẩm phát sinh trong kỳ được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.
  • Aggregate Product Liability Limit là Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Aggregate Product Liability Limit nghĩa là Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm.
  Tổng hạn mức trách nhiệm là số tiền bảo hiểm có hiệu lực theo chính sách thiệt hại tài sản hoặc chính sách trách nhiệm pháp lý. Số tiền tối đa này có thể quy định trên cơ sở một sự cố hoặc theo thời hạn của đơn bảo hiểm. Nếu có một sự cố đắt tiền lên đến giới hạn trách nhiệm vào đầu năm chính sách, thì không có sự bảo vệ nào cho phần còn lại của năm đó. Tất cả các tổn thất xảy ra khi đã đạt tới hạn mức đều được thanh toán bằng tiền túi.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Aggregate Product Liability Limit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Aggregate Product Liability Limit là gì? (hay Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm nghĩa là gì?) Định nghĩa Aggregate Product Liability Limit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aggregate Product Liability Limit / Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm Sản Phẩm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây