Aggregate Level Cost Method

  Aggregate Level Cost Method là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Aggregate Level Cost Method - Definition Aggregate Level Cost Method - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Aggregate Level Cost Method là gì?

  Aggregate Level Cost Method là một phương pháp định phí bảo hiểm mà cố gắng khớp lại và phân bổ chi phí và lợi ích của một kế hoạch lương hưu trong suốt vòng đời của kế hoạch ấy. Phương pháp tính phí theo cấp độ tổng hợp thường lấy giá trị hiện tại của lợi ích trừ đi giá trị tài sản và phân bổ số tiền vượt quá ấy vào lương trong tương lai của những người tham gia.
  • Aggregate Level Cost Method là Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Aggregate Level Cost Method nghĩa là Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp.
  Các phương pháp tính phí tổng hợp được tính theo cả nhóm và chi phí của kế hoạch thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương hàng năm. Ngoài ra, tỷ lệ phần trăm được điều chỉnh hàng năm nếu có bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ định phí bảo hiểm nào.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Aggregate Level Cost Method

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Aggregate Level Cost Method là gì? (hay Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp nghĩa là gì?) Định nghĩa Aggregate Level Cost Method là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aggregate Level Cost Method / Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây