Agency Cost Of Debt

  Agency Cost Of Debt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Agency Cost Of Debt - Definition Agency Cost Of Debt - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Agency Cost Of Debt là gì?

  Agency Cost Of Debt là một vấn đề có thể xảy ra từ xung đột về lợi ích được tạo ra bởi khoảng cách giữa các nhà quản lý và các nhà sở hữu (hay còn gọi là các cổ đông) trong một công ty đại chúng (publicly owned company). Cơ chế vận hành doanh nghiệp như ban giám đốc và việc phát hành nợ, được sử dụng để nỗ lực làm giảm xung đột giữa các bên. Tuy nhiên, các khoản nợ này lại tạo ra một xung đột lợi ích tiềm năng khác bởi vì ba bên liên quan là chủ sở hữu, người quản lý và người cho vay (người nắm giữ trái phiếu - bondholders), mỗi một bên này sẽ hướng đến một mục tiêu khác nhau.
  • Agency Cost Of Debt là Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Agency Cost Of Debt nghĩa là Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện).
  Ví dụ, các nhà quản lý có thể muốn tham gia vào các hành động có tính rủi ro mà họ hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông, những người đi tìm kiếm khoản lợi tức cao. Người nắm giữ trái phiếu là những người thường quan tâm đến một khoản đầu tư an toàn hơn, muốn đặt mức độ hạn chế cho những khoản tiền đầu tư của họ để giảm thiểu rủi ro. Các chi phí phát sinh từ những xung đột này được gọi là chi phí nợ do đại diện

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Agency Cost Of Debt

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Agency Cost Of Debt là gì? (hay Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện) nghĩa là gì?) Định nghĩa Agency Cost Of Debt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Agency Cost Of Debt / Chi Phí Nợ Do Đại Diện (Học Thuyết Vấn Đề Ông Chủ Và Người Đại Diện). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây