After-Tax Real Rate Of Return

  After-Tax Real Rate Of Return là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng After-Tax Real Rate Of Return - Definition After-Tax Real Rate Of Return - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  After-Tax Real Rate Of Return là gì?

  After-Tax Real Rate Of Return là lợi ích tài chính thực tế của một khoản đầu tư sau khi tính tới lạm phát và thuế. Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế là một thước đo chính xác của thu nhập đầu tư và thường có những khác biệt đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận danh nghĩa của một khoản đầu tư, hoặc lợi nhuận của nó trước lạm phát và thuế. Tuy nhiên, các khoản đầu tư vào chứng khoán được ưu đãi thuế (như trái phiếu đô thị) và chứng khoán được bảo vệ khỏi lạm phát (như TIPS) cũng như các khoản đầu tư được giữ trong các tài khoản được ưu đãi về thuế như Roth IRAs sẽ cho thấy ít sự khác biệt hơn giữa lợi nhuận danh nghĩa và Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế.
  • After-Tax Real Rate Of Return là Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  After-Tax Real Rate Of Return nghĩa là Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế.
  Trong suốt một năm, một nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận danh nghĩa là 12% cho khoản đầu tư chứng khoán của mình, nhưng lợi nhuận thực sự của anh ta, số tiền anh ta sẽ bỏ vào túi vào cuối ngày, sẽ ít hơn 12%. Lạm phát có thể là 3% trong năm, khiến tỷ lệ lợi nhuận thực tế của anh giảm xuống còn 9%. Và vì anh ta đã bán cổ phiếu của mình với lợi nhuận, anh ta sẽ phải trả thuế cho những khoản lợi nhuận đó, lấy thêm 2% tiền lãi. Hoa hồng mà anh ta trả để mua và bán cổ phiếu cũng làm giảm lợi nhuận của anh ta. Do đó, để thực sự phát triển trứng làm tổ theo thời gian, điều cần thiết là các nhà đầu tư tập trung vào tỷ lệ hoàn vốn thực sau thuế, chứ không phải lợi nhuận danh nghĩa.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan After-Tax Real Rate Of Return

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế After-Tax Real Rate Of Return là gì? (hay Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế nghĩa là gì?) Định nghĩa After-Tax Real Rate Of Return là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng After-Tax Real Rate Of Return / Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây