Affidavit Of Loss

  Affidavit Of Loss là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Affidavit Of Loss - Definition Affidavit Of Loss - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Affidavit Of Loss là gì?

  Affidavit Of Loss - Bản tuyên thệ về sự mất mát là một bản tuyên cáo bằng văn bản tuyên bố những tổn thất vật lý của một chứng khoán - thường là thông qua trộm cắp hoặc phá hủy bởi hỏa hoạn / lũ lụt. Bản khai có chứa tất cả các chi tiết liên quan đến mất mát, tên của chủ sở hữu và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chứng khoán đó, chẳng hạn như số sê-ri hoặc ngày phát hành. Sau khi tuyên bố đã được đưa ra, người ta có thể đưa ra một lá thư bồi thường, yêu cầu thay thế chứng khoán bị tổn thất.
  • Affidavit Of Loss là Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Affidavit Of Loss nghĩa là Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát.
  Khi giữ một bản ghi vật lý về chứng khoán, chẳng hạn như chứng chỉ chứng khoán, một mặt sẽ có cơ hội mất bản sao. Nếu hồ sơ bị đánh cắp, thất lạc hoặc bị phá, chủ sở hữu được yêu cầu viết ra một bản tuyên thệ một bản khai có liên quan đến việc mất vật phẩm. Đây là một lời tuyên thệ phác thảo rằng, theo hiểu biết tốt nhất của người đó, hồ sơ thực sự đã biến mất. Nếu bản sao bị mất xuất hiện sau khi chủ sở hữu nhận được chứng khoán thay thế, hồ sơ gốc phải được chuyển đến công ty để xử lý.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Affidavit Of Loss

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Affidavit Of Loss là gì? (hay Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát nghĩa là gì?) Định nghĩa Affidavit Of Loss là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Affidavit Of Loss / Bản Tuyên Thệ Về Sự Mất Mát. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây