Advisor Fee

  Advisor Fee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Advisor Fee - Definition Advisor Fee - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phí Tư Vấn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Advisor Fee là gì?

  Advisor Fee là phí được trả cho một cố vấn tài chính để đề xuất một quỹ tương hỗ tải dựa trên nhu cầu và khung thời gian của một nhà đầu tư. Phí khác nhau tùy theo đẳng cấp của loại chứng khoán trong quỹ tương hỗ và được trả cho cố vấn để đề xuất một quỹ phù hợp với thời gian và mục tiêu của nhà đầu tư. Tùy thuộc vào đẳng cấp của chứng khoán, nhà cố vấn có thể nhận được phí trả trước một lần hoặc phí thường niên miễn là nhà đầu tư nắm giữ tài sản.
  • Advisor Fee là Phí Tư Vấn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Advisor Fee nghĩa là Phí Tư Vấn.
  Phí mà một nhà đầu tư trả trước cho cổ phiếu A , bắt đầu từ khoảng 4-5% và giảm khi đầu tư nhiều hơn. Một nhà đầu tư có một lượng tiền lớn để đầu tư trong dài hạn sẽ phù hợp nhất với cổ phiếu A. Một nhà đầu tư có cùng khung thời gian, nhưng ít tiền hơn để đầu tư có thể phù hợp hơn với cổ phiếu B. Cổ phiếu C là phù hợp nhất cho những người đầu tư ngắn hạn. Lưu ý rằng phí 12b-1 (Mỹ), phí trả cho quản lý quỹ tương hỗ, cao hơn đối với cổ phiếu B và C và thấp hơn đối với cổ phiếu A. Khi chọn một loại cổ phiếu, một nhà đầu tư nên cân nhắc đầu tiên là họ có thể đầu tư trong bao lâu. Nhà cố vấn sẽ được trả tiền bằng cách nào để hướng bạn vào đầu tư.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Advisor Fee

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Advisor Fee là gì? (hay Phí Tư Vấn nghĩa là gì?) Định nghĩa Advisor Fee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Advisor Fee / Phí Tư Vấn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây