Administrative Budget

  Administrative Budget là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Administrative Budget - Definition Administrative Budget - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngân Sách Quản Trị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Administrative Budget là gì?

  Administrative Budget là một kế hoạch tài chính chính thức và chi tiết cho kỳ tiếp theo của doanh nghiệp. Ngân sách quản trị thường được chuẩn bị hàng năm hoặc hàng quý. Ngân sách này sẽ xác định các chi phí vận hành doanh nghiệp mà không gắn liền với việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí có thể bao gồm những chi phí liên quan đến chi phí nhân sự phi sản xuất và giám sát, khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình, tư vấn, bán hàng, phí và lệ phí, phí pháp lý và tiếp thị, thuê và bảo hiểm. Ngân sách cho phép quản lý việc kiểm soát các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
  • Administrative Budget là Ngân Sách Quản Trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Administrative Budget nghĩa là Ngân Sách Quản Trị.
  Một ngân sách quản trị gắn với bộ phận quản trị điều hành doanh nghiệp. Chi phí nhân sự phi sản xuất có thể bao gồm lương nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán, quản lý, nhân viên văn thư và các nhân viên hỗ trợ khác không tham gia sản xuất. Ngân sách quản trị là một sự phân chia chính thức của tất cả các chi phí theo kế hoạch, cho phép các nhà quản lý lập dự toán và đo lường tiến độ.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Administrative Budget

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Administrative Budget là gì? (hay Ngân Sách Quản Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Administrative Budget là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Administrative Budget / Ngân Sách Quản Trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây