Adjustment Bond

  Adjustment Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment Bond - Definition Adjustment Bond - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trái Phiếu Điều Chỉnh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Adjustment Bond là gì?

  Adjustment Bond là trái phiếu điều chỉnh do một công ty phát hành trong giai đoạn tái cơ cấu lại công ty. Trái phiếu điều chỉnh được phát hành cho những người nắm giữ các trái phiếu đang lưu hành trước khi tái cơ cấu. Các nghĩa vụ nợ nần được củng cố và chuyển giao từ trái phiếu đang lưu hành sang trái phiếu điều chỉnh. Đây là một quá trình tái cơ cấu một cách hiệu quả các khoản nợ hiện tại của công ty, được thực thi bằng các điều khoản điều chỉnh (như điều khoản về lãi suất và thời gian đáo hạn) để tăng khả năng trả nợ của công ty. Nếu một công ty đi gần đến chỗ phá sản và cần sự bảo vệ từ phía các chủ nợ (theo điều khoản 11), nó chắc chắn sẽ không thể thanh toán hết được các khoản nợ. Nếu rơi vào trường hợp này, công ty sẽ bị thanh lý và số tiền đó sẽ được san sẻ cho các chủ nợ. Tuy nhiên, nhìn chung, các chủ nợ sẽ chỉ nhận được 1 phần khoản cho vay ban đầu đối với công ty. Đó là lý do tại sao các chủ nợ và công ty cần hợp tác với nhau nhằm tái cơ cấu các khoản nợ để công ty có thể trả được nợ và tiếp tục hoạt động, nhờ đó sẽ tăng được số tiền mà các chủ nợ thu được. Đặc điểm của trái phiếu điều chỉnh là nó chỉ được trả lãi (trái tức) khi công ty làm ăn có lãi. Đó là một trong số các đặc tính của trái phiếu thu nhập. Khi mua bán, trái phiếu loại này được mua bán theo mệnh giá chứ không tính đến lãi tích luỹ.
  • Adjustment Bond là Trái Phiếu Điều Chỉnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Adjustment Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Adjustment Bond là gì? (hay Trái Phiếu Điều Chỉnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Adjustment Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment Bond / Trái Phiếu Điều Chỉnh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây