Adjustment

  Adjustment là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment - Definition Adjustment - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Điều Chỉnh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Adjustment là gì?

  Adjustment là các bút toán trên sổ cái mà trước đây chưa được ghi sổ và chuyển vào các tài khoản phụ, hoặc để sửa chữa những sai sót khi ghi sổ. Khi tính vốn chủ sở hữu, ngân hàng điều chỉnh giảm các giá trị ghi sổ, hay giá trị gốc của các khoản vay khi chúng được cấu thành bơi 100% các khoản vay được xếp loại lỗ, và 50% đối với khoản vay khó đòi, với khoản chênh lệch được tính vào dự phòng lỗ nợ xấu.
  • Adjustment là Sự Điều Chỉnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Adjustment

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Adjustment là gì? (hay Sự Điều Chỉnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adjustment / Sự Điều Chỉnh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây