Adjustable-Rate Mortgage – ARM

  Adjustable-Rate Mortgage - ARM là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Adjustable-Rate Mortgage - ARM - Definition Adjustable-Rate Mortgage - ARM - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh - ARM
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Adjustable-Rate Mortgage - ARM là gì?

  Adjustable-Rate Mortgage - ARM là một loại thế chấp trong đó lãi suất trả trên số dư chưa thanh toán thay đổi theo một tiêu chuẩn cụ thể. Lãi suất ban đầu thường được cố định trong một khoảng thời gian sau đó nó được đặt lại theo định kỳ, thường là hàng tháng. Lãi suất được trả bởi người đi vay sẽ dựa trên một tiêu chuẩn cụ thể cộng với mức chênh lệch bổ sung, được gọi là mức ký quỹ ARM.
  • Adjustable-Rate Mortgage - ARM là Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh - ARM.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Adjustable-Rate Mortgage - ARM nghĩa là Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh - ARM.
  Cả hai loại thế chấp 2-28 và 3/27 là ví dụ về ARM. Lãi suất ban đầu của thế chấp 2-28 được cố định trong thời gian hai năm và sau đó đặt lại lãi suất thả nổi trong 28 năm còn lại của thế chấp. Thế chấp 3/27 thường giống như thế chấp 2-28, ngoại trừ lãi suất được cố định trong ba năm và sau đó thả nổi trong 27 năm còn lại của thế chấp.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Adjustable-Rate Mortgage - ARM

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Adjustable-Rate Mortgage - ARM là gì? (hay Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh - ARM nghĩa là gì?) Định nghĩa Adjustable-Rate Mortgage - ARM là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Adjustable-Rate Mortgage - ARM / Cầm Cố Lãi Suất Có Điều Chỉnh - ARM. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây