Add To Cash Value Option

  Add To Cash Value Option là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Add To Cash Value Option - Definition Add To Cash Value Option - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Add To Cash Value Option là gì?

  Add To Cash Value Option là một lựa chọn lợi ích chung về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong đó chủ hợp đồng bảo hiểm cho phép cổ tức từ hợp đồng bảo hiểm sẽ được sử dụng cho các mục đích tích lũy giá trị tiền mặt. Khi qua đời, người thụ hưởng sẽ nhận được một số tiền trợ cấp tang lễ  thêm vào từ lượng giá trị tiền mặt đã được tích lũy trong hợp đồng bảo hiểm đó.
  • Add To Cash Value Option là Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Add To Cash Value Option nghĩa là Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước.
  Trong Bảo hiểm nhân thọ phổ thông, các chủ hợp đồng bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia vào thặng dư của công ty bảo hiểm và nhận cổ tức hàng năm. Họ được quyền lựa chọn việc bổ sung thêm giá trị tiền mặt tích lũy vào số tiền bảo hiểm khi tiền trợ cấp tang lễ được thanh toán

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Add To Cash Value Option

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Add To Cash Value Option là gì? (hay Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước nghĩa là gì?) Định nghĩa Add To Cash Value Option là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Add To Cash Value Option / Quyền Lựa Chọn Bổ Sung Giá Trị Giải Ước. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây