Acturial Cost Method

  Acturial Cost Method là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Acturial Cost Method - Definition Acturial Cost Method - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phương Pháp Tính Chi Phí Quỹ Hưu Trí
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Acturial Cost Method là gì?

  Kỹ thuật được các chuyên viên thống kê bảo hiểm sử dụng để xác định khoản tiền định kỳ mà chủ xí nghiệp phải đóng vào quỹ hưu. Phương pháp này được dùng để tính chi phí hưu trí và chi phí liên quan. Hai cách tính cơ bản khi chọn phương pháp tính chi phí, là cách tính theo chi phí và cách tính theo phúc lợi. Cách tính theo chi phí đưa ra tổng phuc lợi hưu trí ước tính, sau đó sẽ tính mức chi phí để bảo đảm cung cấp đủ phúc lợi hưu trí (tính cả lãi dự kiến). Cách tính theo phúc lợi hưu trí cho đến khi về hưu, sau đó tính giá trị hiện tại của số phúc lợi đó.
  • Acturial Cost Method là Phương Pháp Tính Chi Phí Quỹ Hưu Trí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Acturial Cost Method

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Acturial Cost Method là gì? (hay Phương Pháp Tính Chi Phí Quỹ Hưu Trí nghĩa là gì?) Định nghĩa Acturial Cost Method là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acturial Cost Method / Phương Pháp Tính Chi Phí Quỹ Hưu Trí. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây