Actuarial Service 2

  Actuarial Service là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Service - Definition Actuarial Service - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Actuarial Service là gì?

  Actuarial Service là phương pháp mà các công ty xác định, đánh giá và lập kế hoạch cho các tác động rủi ro. Các chuyên gia định giá sử dụng các mô hình toán học và thống kê để đánh giá rủi ro trong các ngành công nghiệp bảo hiểm và tài chính. Ngoài các phương pháp toán học và thống kê, các chuyên gia trong lĩnh vực này kêu gọi các lĩnh vực khác như xác suất, tài chính, kinh tế và lập trình máy tính hợp tác tạo ra mô hình định giá bảo hiểm. Ngành khoa học định giá bảo hiểm được sử dụng để đánh giá và dự đoán số tiền chi xuất trong tương lai cho bảo hiểm và các ngành công nghiệp tài chính khác như công nghiệp lương hưu. 
  • Actuarial Service là Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Actuarial Service nghĩa là Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm.
  Dịch vụ định giá bảo hiểm bao gồm việc phân tích tỷ lệ khuyết tật, bệnh tật, tử vong, hưu trí, quyền kiêm hưởng và các dự phòng khác. Bằng cách sử dụng mô hình toán học và thống kê, chuyên gia định giá có thể cung cấp các ước tính liên quan đến các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như thời gian tồn tại của một đơn bảo hiểm nhân thọ, hoặc khả năng xảy ra một sự kiện thời tiết liên quan đến thảm họa cho một công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn. Dịch vụ định giá bảo hiểm dự báo rủi ro và sự không chắc chắn giúp các công ty lên kế hoạch cho xác suất và khả năng trong tương lai.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Actuarial Service

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Actuarial Service là gì? (hay Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm nghĩa là gì?) Định nghĩa Actuarial Service là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Actuarial Service / Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây